Emiterea deciziilor în baza OG nr. 105/1999

O întrebare pe care am primit-o destul de des cu privire la aplicarea Legii nr. 154/2021, care completează Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, este legată de situația emiterii deciziilor, având în vedere prorogarea drepturilor prevăzute de această ordonanță cu privire la copiii persoanelor persecutate.

Astfel, se impun următoarele precizări:

  • Dovada calitatii de beneficiar al Legii nr. 154/2021 este data de hotarare, nu de decizie. Acest fapt rezultă din art. 8 alin. (5) din OG nr. 105/1999: “Comisia este obligată să se pronunțe asupra cererii în termen de cel mult 30 de zile de la sesizare, printr-o hotărâre motivată“.
  • OG nr. 105/1999 nu reglementeaza emiterea unor decizii, ci emiterea unor hotarari. Nu exista baza legala pentru emiterea unor decizii, cu excepția situației de la art. 11 alin. (2): “În cazul în care se constată încălcări ale prevederilor legale se va emite decizie de revizuire“. Această situație vizează ipoteza când s-au acordat sume greșite. Deci este inutilă realizarea unor demersuri pentru emiterea acestor decizii, având în vedere că cuantumul indemnizației poate fi cunoscut doar după operarea indexării cu inflația, care se decide în luna decembrie.
  • Deciziile emise au un caracter intern, fiind emise in baza unor reglementari interne (nepublice) și cu ajutorul sistemului informatic al casei de pensii. Atunci cand sunt emise, acte decizii permit persoanei să conteste cuantumul indemnizației, dacă a fost calculat greșit.
  • Deciziile nu se emit acum pentru că ar fi premature. De exemplu, in decembrie 2023 s-a stabilit majorarea indemnizatiilor cu 13,8%. Prin urmare, au fost / ar fi trebuit emise decizii cu privire la majorarea acestui cuantum persoanelor aflate în plata.

Prin urmare, drepturile persoanelor beneficiare ale Legii nr. 154/2021 sunt recunoscute prin emiterea hotărârilor. Punerea în plată se va realiza numai dacă nu vor mai exista prorogări sau dacă Curtea Constituțională va decide că aceste prorogări au fost neconstituționale.