Ordonanța de urgență nr. 50/2021 a fost declarată neconstituțională

Astăzi, 31 ianuarie 2023, Curtea Constituţională a României a declarat Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50/ 2021 ca fiind neconstituţională, urmare a excepţiilor formulate de către Asociaţia Elevilor din Constanţa, Asociaţia Vâlceană a Elevilor şi Asociaţia Elevilor din Bucureşti-Ilfov, precum şi a excepţiei invocate direct de către Avocatul Poporului. Prin această ordonanţă de urgenţă, gratuitatea elevilor la serviciile publice de transport a fost blocată, iar decontarea cheltuielilor cu serviciile de transport care nu sunt servicii publice a fost drastic limitată, la mai bine de o treime, fapt ce a favorizat abandonul şcolar şi excluziunea socială.

În anul 2021, fostul ministru Sorin Mihai Câmpeanu a promovat această ordonanţă, care a fost aplicată atât în anul şcolar 2020-2021, cât şi în anii şcolari 2021-2022 şi 2022-2023. În ciuda demersurilor efectuate de asociaţiile de elevi, Ministerul Educaţiei a continuat să refuze respingerea acestei ordonanţe de urgenţă în Parlament şi a continuat să o susţină, deşi existau de neconstituţionalitate invocate atât direct cât şi în cadrul unor procese pe rolul instanţelor judecătoreşti.

Curtea Constituţională a reţinut că nu s-a putut face dovada solicitării avizului din partea Consiliului Economic şi Social încălcându-se prevederile art. l alin. (3) şi (5), coroborate cu cele ale art. 141 din Constituţie, cu consecinţa neconstituţionalităţii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/ 2021 în ansamblul său. Urmează să vedem în motivarea deciziei dacă au fost reţinute şi alte argumente pentru neconstituţionalitatea ordonanţei.

Guvernul României, într-un gest de aroganţă şi sfidare, a decis să adopte o nouă ordonanţă cu prevederi cvasi-similare, cu o săptămână înainte de pronunţarea CCR de pe 24 noiembrie.

În acest context, decizia CCR nu va produce efecte TOTALE, însă în contextul reţinerii argumentelor de fond, se creează premisele constatării neconstituţionalităţii noii ordonanţe. De asemenea, noua ordonanţă de urgenţă, OUG nr. 159/ 2022, nu a înlocuit total prevederile OUG nr. 50/ 2021.

Pentru obţinerea acestei victorii, asociaţiile de elevi au fost asistate juridice sau reprezentate de următorii avocaţi: Alexandru Bajdechi din Baroul Bucureşti, care a redactat excepţia de neconstituţionalitate, concluziile şi a pregătit întreaga strategie de combatere a ordonanţei de urgenţă, respectiv Ioana Rădescu, avocat în Baroul Vâlcea, care a asigurat reprezentarea juridică a Asociaţiei Vâlcene a Elevilor în faţa Curţii de Apel Piteşti.

“Decizia CCR de astăzi este încă o confirmare a faptului că legiferarea rapidă, prin intermediul ordonanţelor de urgenţă, este de cele mai multe ori greşită, atât ca formă, cât şi ca fond. Este greşit modul în care autorităţile publice se raportează la respectarea exigenţelor constituţionale, în special cele care au ca impact afectarea unor drepturi fundamentale, cum ar fi dreptul la învăţătură. Deşi viciul de neconstituţionalitate fusese cunoscut încă de la momentul adoptării ordonanţei de urgenţă, autorităţile publice au preferat să închidă ochii şi să tragă de timp, până la pronunţarea Curţii Constituţionale. Acum, potrivit Legii contenciosului administrativ, orice persoană vătămată de OUG nr. 50/ 2021 are dreptul la despăgubiri, termenul limită fiind de un an de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României” a declarat avocatul Alexandru Bajdechi.