• București, Strada Săgeții, Nr 5, Etaj 1, Birou 4, Sector 2
  • 0728928774

Despre

Experiență profesională: 2018 - prezent Avocat în Baroul București Avocat colaborator specializat în litigii (2021)Avocat colaborator specializat în litigii fiscale (2018-2021) Studii: 2019 - 2020 2018 - 2019 2014 -…

Our Services

Domeniile de specializare

Contencios administrativ și fiscal

Contenciosul admninistrativ reprezintă activitatea de soluționare de către instanțele de contencios administrativ competente potrivit legii organice a litigiilor în care cel puțin una dintre părți este o autoritate publică, iar…

Drept civil

Dreptul civil este o ramură a dreptului care studiază și reglementează relațiile sociale (convenite în raporturi juridice) existente între persoanele fizice sau juridice dintr-un stat. Principalele servicii furnizate în domeniul…

Drept comercial

Dreptul comercial reglementează, în principal, relațiile dintre profesioniști și între profesioniști și consumatori. Principalele servicii oferite în materia dreptului comercial sunt: asistență juridică și reprezentare în litigiile dintre profesioniști /…

Dreptul muncii și asigurărilor sociale

Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în…