• București, Strada Săgeții, Nr 5, Etaj 1, Birou 4, Sector 2
  • 0728928774

Despre

Alexandru Bajdechi este avocat în Baroul București din octombrie 2018 și a fondat propriul său cabinet în decembrie 2021. Furnizează servicii juridice de înaltă calitate, caracterizate prin profesionalism și atenție…

Our Services

Domeniile de specializare

Contencios administrativ și fiscal

Contenciosul admninistrativ reprezintă activitatea de soluționare de către instanțele de contencios administrativ competente potrivit legii organice a litigiilor în care cel puțin una dintre părți este o autoritate publică, iar…

Drept civil

Dreptul civil este o ramură a dreptului care studiază și reglementează relațiile sociale (convenite în raporturi juridice) existente între persoanele fizice sau juridice dintr-un stat. Principalele servicii furnizate în domeniul…

Drept comercial

Dreptul comercial reglementează, în principal, relațiile dintre profesioniști și între profesioniști și consumatori. Principalele servicii oferite în materia dreptului comercial sunt: asistență juridică și reprezentare în litigiile dintre profesioniști /…

Dreptul muncii și asigurărilor sociale

Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în…