În exercitarea profesiei, avocații sunt parteneri indispensabili ai justiției, ocrotiți de lege.

Potrivit Legii nr. 51/1995, activitatea avocatului se realizează prin:

  • consultații și cereri cu caracter juridic;
  • asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală, a autorităților cu atribuții jurisdicționale, a notarilor publici și a executorilor judecătorești, a organelor administrației publice și a instituțiilor, precum și a altor persoane juridice, în condițiile legii;
  • redactarea de acte juridice, atestarea identității părților, a conținutului și a datei actelor prezentate spre autentificare;
  • asistarea și reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în fața altor autorități publice cu posibilitatea atestării identității părților, a conținutului și a datei actelor încheiate;
  • apărarea și reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice în raporturile acestora cu autoritățile publice, cu instituțiile și cu orice persoană română sau străină;
  • activități de mediere;
  • activități fiduciare desfășurate în condițiile Codului civil;
  • stabilirea temporară a sediului pentru societăți la sediul profesional al avocatului și înregistrarea acestora, în numele și pe seama clientului, a părților de interes, a părților sociale sau a acțiunilor societăților astfel înregistrate;
  • activități de curatelă specială potrivit legii și Statutului profesiei de avocat;
  • orice mijloace și căi proprii exercitării dreptului de apărare, în condițiile legii.