Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.

Principalele servicii oferite în materia dreptului muncii și asigurărilor sociale sunt următoarele:

 • contestații împotriva deciziilor emise cu privire la încheierea, executarea, modificarea
  și încetarea contractului individual de muncă;
 • cereri/contestații privind stabilirea și plata pensiilor, precum și alte drepturi prevăzute prin sistemele de
  asigurări sociale;
 • cereri/constestații privind stabilirea și plata ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională și a
  alocației de sprijin, a ajutorului social, a alocației de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor
  cu dizabilități și a altor forme de protecție socială prevăzute de lege.