Dreptul civil este o ramură a dreptului care studiază și reglementează relațiile sociale (convenite în raporturi juridice) existente între persoanele fizice sau juridice dintr-un stat.

Principalele servicii furnizate în domeniul dreptului civil sunt următoarele:

  • acțiuni şi cereri evaluabile în bani;
  • cereri de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al cărţii a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură civilă;
  • cereri privind ordonanța de plată, prevăzută de titlul IX al cărții a VI-a din Codul de procedură civilă;
  • cereri de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărții a VI-a din Codul de procedură civilă;
  • cererile formulate pe cale de ordonanță președințială;
  • cereri de reexaminare; cereri de scutire de la plata taxei judiciare de timbru;
  • cereri posesorii;
  • asistență și cereri în cursul executării silite.