Contenciosul admninistrativ reprezintă activitatea de soluționare de către instanțele de contencios administrativ competente potrivit legii organice a litigiilor în care cel puțin una dintre părți este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, fie din nesoluționarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim.

Principalele servicii oferite în materia contenciosului administrativ și fiscal sunt următoarele:

  • redactare plângere prealabilă administrativă;
  • acțiune contencios administrativ;
  • suspendare act administrativ;
  • redactare contestație la executare act administrativ fiscal;
  • acțiune contestație act administrativ fiscal;
  • suspendare act administrativ fiscal;
  • cereri, contestații privind achizițiile publice în fața CNSC;
  • plângere împotriva deciziilor CNSC;
  • plângerea împotriva procesului-verbal de constatare si sancționare a contravenției.