Exmatricularea elevilor de liceu. Necunoașterea legii sau abuz?

Zilele trecute am citit în presa locală și națională mai multe știri prin care anumiți directori sau inspectori școlari din Timișoara și Piatra Neamț se grăbeau să anunțe exmatriculări pentru anumiți elevi de liceu în diferite situații în care aceștia fie erau acuzați de săvârșirea unor infracțiuni sau erau victime ale unor infracțiuni.

Pe lângă faptul că pentru aplicarea unei sancțiuni mai întâi trebuie dovedită o vinovăție pentru ca ulterior să se individualizeze sancțiunea, Statutul Elevului, document la care am contribuit în perioada 2013-2014, prevede și că “Pentru a putea fi sancționați, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unității de învățământ sau în cadrul activităților extrașcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului unității de învățământ sau în afara activităților extrașcolare organizate de unitatea de învățământ, elevii răspund conform legislației în vigoare.”

În fine, mai relevant este faptul că exmatricularea elevilor nu mai poate opera în învățământul liceal. Potrivit art. 16 alin. (9) din Statut, “Sancțiunile prevăzute la alin. (4) lit. e)-f) nu se pot aplica în învățământul obligatoriu.Învățământul liceal a devenit obligatoriu la 1 septembrie 2019, având în vedere art. 16 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011: “Învățământul general obligatoriu cuprinde învățământul primar, învățământul gimnazial și primii 2 ani ai învățământului secundar superior. Învățământul secundar superior și grupa mare din învățământul preșcolar devin obligatorii până cel mai târziu în anul 2020, grupa mijlocie până cel mai târziu în anul 2023, iar grupa mică până în anul 2030.

Motivul pentru care învățământul liceal (secundar superior) a devenit obligatoriu la 1 septembrie 2019 și nu mai târziu este acela că la 1 septembrie 2019 a început anul școlar 2019-2020, iar legea prevede că la data de 1 ianuarie 2020, învățamântul liceal trebuie deja să fie obligatoriu. În aceeași măsura se poate pune întrebarea dacă nu cumva liceul a devenit obligatoriu la 1 septembrie 2018, având în vedere că este vorba de 2 ani, deci ar fi absurd de interpretat că clasa a XI-a ar fi facultativă în timp ce clasa a XII-a ar fi devenit obligatorie. În fine, sunt aspecte la care Parlamentul și Ministerul Educației nu s-au gândit, însă aici nu este o surprinză, nefiind o preocupare pentru aceștia.

Având în vedere că nu există niciun dubiu că învățamântul liceal e obligatoriu, cel puțin astăzi, se mai poate pune o întrebare: elevii au care împlinit 18 ani mai fac parte din învățământul obligatoriu?

Potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, “Frecventarea învățământul obligatoriu poate înceta la forma cu frecvență la 18 ani“. Se poate observa foarte clar că legea vorbeste de obligația de frecventare și instituie o opțiune. Deci, la vârsta de 18 ani, elevii pot opta să nu mai frecvente învățamântul obligatoriu, însă el rămâne obligatoriu din punct de vedere conceptual. Și atunci, ce mai este obligatoriu? Este obligația statului să asigure un serviciu public esențial – învățamântul de stat gratuit pentru ciclul liceal.


În concluzie, exmatricularea elevilor de liceu este ilegală, iar persoane implicate în astfel de “răzbunări” sau mai bine zis, metode prin care conducătorii vremelnici ai unor unități de învățământ înțeleg să se debareaseze de probleme, pot răspunde civil, administrativ, penal etc.


Abuse by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Pix4free

Tags: ,